Služby – pomáháme Vám většinou v následujících oblastech

PROJEKTOVÁNÍ A DOZORY

 • Předprojektová příprava.
 • Projektová příprava. (Zpracování návrhu, studie, případně vizualizace).
 • Vypracování rozpočtu stavby dle projektové dokumentace.
 • Kontrola rozpočtů dodavatele stavby.
 • Zajištění podkladů pro výběrová řízení.
 • Vypracování smlouvy o dílo.
 • Technický dozor investora. (Jednání s úřady a projektanty).
 • Příprava dokumentů ke kolaudaci stavby.

SLUŽBY PRO DEVELOPERY

Pro deveopery zajistíme:
 • Analýzu a konzultaci záměru.
 • Formulaci záměru a určení rozsahu investice.
 • Konzultace právních předpisů.
 • Získání informací o stávajícím stavu nemovitosti.
 • Vypracování posudků, průzkumů a odhadů.
 • Projednání investice s dotčenými osobami (nájemci, sousedy, úřady).
 • Vypracování předprojektové dokumentace a studií.
 • Vypracování projektové dokumentace ve všech úrovních.
 • Zastoupení při vyřízení ohlášení, povolení či nařízení.
 • Stavební řízení.
 • Podklady pro výběr dodavatele.
 • Zajištění bankovního i nebankovního financování.

ZHODNOCENÍ NEMOVITOSTÍ

 • Analýza a navržení konceptů s přidanou hodnotou.
 • Transakční poradenství.
 • Optimalizace portfolia.
 • Strukturování portfolia.

Organizace výběrových řízení

Zajištění kvalifikované organizace a administrace výběrového řízení jak ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tak i výběrová řízení související s projekty, které jsou spolufinancovány z dotačních programů. Současně jsme schopni výběrová řízení organizovat i pro SVJ, soukromé a právnické osoby tak, abychom navázali na předchozí spolupráci  při vypracování stavebních rozpočtů a kalkulací a poskytli investorovi komplexní služby „na klíč“.

Organizaci výběrového řízení zajistíme minimálně v těchto krocích:

 • Vypracování výběrových podmínek včetně návrhu hodnotících kritérií.
 • Provedení kontroly podkladů pro zadání zakázky (např. projektové dokumentace).
 • Oslovení uchazečů.
 • Zpřístupnění zadávacích podkladů v elektronické podobě na webových stránkách k tomu určených (nebo předání zadávací dokumentace jiným způsobem, v případě SVJ, fyzických a právnických osob i na našich webových stránkách).
 • Komunikace s dodavateli, organizace prohlídky místa stavby, řešení a poskytování doplňujících informací k zadávací dokumentaci.
 • Příjem nabídek podaných do výběrového řízení a jejich předání zadavateli.
 • Případnou účast při otevírání obálek s nabídkami z důvodu posouzení nabídek uchazečů z hlediska obsahové správnosti, úplnosti a splnění výběrových podmínek.
 • Poradenskou a konzultační činnost při řešení případných námitek podaných uchazeči.
 • Poradenskou a konzultační činnost při sestavení smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

SLUŽBY PRO SAMOSPRÁVU

Pro obce zajistíme:
 • Analýzu a konzultaci záměru.
 • Formulaci záměru a určení rozsahu investice.
 • Konzultace právních předpisů.
 • Získání informací o stávajícím stavu nemovitosti.
 • Vypracování posudků, průzkumů a odhadů.
 • Projednání investice s dotčenými osobami (nájemci, sousedy, úřady).
 • Vypracování předprojektové dokumentace a studií.
 • Vypracování projektové dokumentace ve všech úrovních.
 • Zastoupení při vyřízení ohlášení, povolení či nařízení.
 • Stavební řízení.
 • Podklady pro výběr dodavatele.
 • Zajištění bankovního i nebankovního financování.

PŘÍPRAVA PRO REKONSTRUKCE

Pro investory zajistíme:
 • Analýzu a konzultaci záměru.
 • Formulaci záměru a určení rozsahu investice.
 • Konzultace právních předpisů.
 • Získání informací o stávajícím stavu nemovitosti.
 • Vypracování posudků, průzkumů a odhadů.
 • Projednání investice s  dotčenými osobami (nájemci, sousedy, úřady).
 • Vypracování předprojektové dokumentace a studií.
 • Vypracování projektové dokumentace ve všech úrovních.
 • Zastoupení při vyřízení ohlášení, povolení či nařízení.
 • Stavební řízení.
 • Podklady pro výběr dodavatele.
 • Zajištění bankovního i nebankovního financování.

35

NEZÁVAZNÁ KONZULTACE

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma.

Jednatel: Ing. Daniel Procházka

Telefon: +420 774 460 000

E-mail: info@dasseto.cz

DAN-IMG_1117-orez

KONZULTUJTE S NÁMI VAŠE DOTAZY

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.